Prøv Procycling Pluss idag

RYDDEJOBB: Det har blitt meldt at Sykkel-VM i Bergen har gått med 55 millioner kroner i underskudd

RYDDEJOBB: Det har blitt meldt at Sykkel-VM i Bergen har gått med 55 millioner kroner i underskudd, men sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen jobber hardt for å nyansere det bildet.
Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Urimelig at de kommer med tilleggsregninger i etterkant

Jarle Fredagsvik
Tips meg @Fredagsvik

Publisert 6.12.17 10:43

Del på    

VM-arrangøren vil ikke ettergi krav fra politet og fylkeskommunen.

(procycling.no): I et brev adressert til private kreditorer, beskriver Bergen 2017 AS veien videre i det de håper skal munne ut i en frivillig gjeldsordning etter Sykkel-VM i slutten av september.

Bergens Tidende meldte i forrige uke at organisasjonen styrer mot et underskudd på 55 millioner kroner, men summen dreier seg om totalrammen for kreditorkravene.

Etter at fristen for å melde inn krav har gått ut, hevder private kreditorer å ha 36,6 millioner kroner utestående hos arrangøren. Det offentlige har samlede krav på 28 millioner, mens Bergen 2017 fremdeles skylder 13,5 millioner til det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

– Selskapet har 20 millioner kroner

I brevet til de private kreditorene skriver styreleder Mona Hellesnes at selskapet Bergen 2017 har aktiva, bankinnskudd og kundefordringer tilsvarende 20 millioner kroner. Her er både forventet momskompensasjon og donasjonene etter VIPPS-dugnaden regnet inn.

I tillegg har Bergen kommune og Fylkeskommunen Hordaland garantert for 5,2 millioner kroner hver i underskuddsgaranti. En sum som ikke er lagt inn i det totale regnestykket.

Bergen 2017 AS er via advokat Jeppe Normann nå i gang med diskusjoner med offentlige kreditorer for å se om de er i posisjon til å frafalle noen av sine krav.

Det er alt klart at Bergen kommune har frafalt et krav på 527 000 kroner. I summen ligger 320 000 kroner for leie av informasjonsrådgiver (kommunikasjonssjef Toril Berle Schalck), 100 000 kroner for en ringvirkningsanalyse, 57 000 for skader på Torgallmenningen og 50 000 for en rullestolrampe, meldte BA før helga og henviste til et brev fra kommunen.

Bestrider krav fra offentlige og private aktører

Etter styremøtet i Norges Cykleforbund før helga ble det gjort klart at hele 41 millioner kroner av kravene som nå foreligger, bestrides.

Innbakt i denne summen ligger krav fra politiet i Bergen til VM-arrangøren på 13,5 millioner kroner. Her ligger også en regning fra fylkeskommunen på nærmere 8 millioner kroner for å tilbakeføre VM-veiene til sin opprinnelige stand.

– Da jeg først hørte om kravet på 13,5 millioner kroner fra politiet, sa jeg at da må vi avlyse hele VM. De sa at de skulle komme tilbake til dette, men varslet også at om vi fikk mer offentlig støtte, så ville de ha sin del av kaka. Men vi fikk jo ikke noe mer støtte, så det irriterer meg at dette kommer i etterkant, sier sykkelpresident og daglig leder i Bergen 2017 AS, Harald Tiedemann Hansen til procycling.no.

– Både politiet og vegvesenet har oppjustert sine krav kraftig i etterkant, etter ditt utsagn, men står ikke dere også ansvarlig for å ha kontroll på disse utgiftene?

– Når det gjelder fylket og veibiten, men jeg at det er horribelt at vi som arrangør skal belastes for mangelfull kompetanse. Det er ikke vår oppgave å budsjettere slike ting. Det skal de gjøre for oss. Så ender vi opp med at de bommer totalt, og at vi som arrangør sitter igjen med regninga.

– Dere bestrider kravet på 8 millioner fra Fylkeskommunen og rundt 10 fra politiet, hvor stammer den resterende summen av de 41 millionene dere bestrider fra?

– Det er litt her og litt der, men det gjelder også krav fra private aktører, så det ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på, forteller Tidemann Hansen.

– UCI venter og ser hva det offentlige gjør

Bergen 2017 AS har også gått i dialog med UCI for å ettergi kravet pålydende 13,5 millioner kroner.

– Mitt inntrykk er at de avventer situasjonen litt. De vil nok se hva andre offentlige kreditorer gjør først. De er enige med oss om at det er helt urimelig at det offentlige kommer med tilleggsregninger i etterkant av et slikt arrangement.

Styret i Bergen 2017 AS fastholder beslutningen om ikke å slå selskapet konkurs, og påpeker at det også er i kreditorenes interesse:

«En konkurs vil med stor sannsynlighet innebære at selskapet ikke vil være berettiget refusjon av merverdiavgift etter den såkalte momsrefusjonsordningen. En konkurs vil i så fall innebære at kreditorfellesskapet vil gå glipp av midler i størrelsesorden 5-7 millioner kroner. Etter vår vurdering vil det derfor være uansvarlig å begjøre oppbud i en slik situasjon», står det i brevet.

Bergen kommune satt for øvrig som krav at det oppnås en frivillig gjeldsordning med øvrige kreditorer. Dersom arrangøren melder oppbud, vil kommunen altså forbeholde seg retten til å fremme krav i konkursboet.

Tagget med: , , , , ,

Les også disse