VM I BERGEN: En sportslig suksess, men et økonomisk rot. NCF svarer på kritikken fra SK Rye i åpent brev. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Forbundet svarer på kritikken fra SK Rye

Magnus Drivenes
Tips meg @magnusdrivenes

Publisert 21.11.17 21:15

Del på    

– Skal forsøke å forklare hva som er korrekt.

(procycling.no): SK Rye gikk hardt ut mot forbundet i forrige uke og krevde et ekstraordinært forbundsting for å diskutere styret i Norges Cykleforbunds fremtid.

Les mer om det i denne saken: Vil kaste styret i NCF.

Nå ser NCF sitt snitt med å svare på kritikken. I et åpent brev publisert tirsdag kveld, redegjøres det rundt underskuddet i Bergen-VM, advokatansettelse og konsekvenser av den økonomiske situasjonen.

Harald Tiedemann Hansens hatter i Bergen 2017, NCF og UCI blir også tatt opp. Her viser forbundet til en vedlagt lenke som konkluderer med at «Harald Tiedemann Hansen ikke har opptrådt på en måte som rokker ved hans habilitet basert på de avgitte juridiske vurderinger og konklusjoner».

Lenke til brevet er her. Du kan lese brevet i sin helhet under. 

Informasjon til NCFs klubber og regioner

Svar på åpent brev fra SK Rye

Redegjørelse til regioner og klubber fra styret i Norges Cykleforbund med henvisning til brev fra Sportsklubben Rye (SK Rye) med krav om innkalling til ekstraordinært Forbundsting hvor formålet er valg av nytt styre og valgkomite.

Styret i Norges Cykleforbund (NCF) viser til brev utsendt fra SK Rye fredag 17. november til organisasjonsledd som var representert på tinget til NCF i 2016. SK Rye ber om at styret i NCF eller styret i NIF innkaller til ekstraordinært ting hvor formålet er valg av nytt styre og ny valgkomite subsidiært at det fremmes skriftlig krav fra organisasjonsledd som på siste Forbundsting representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.

Det er i dette brevet og i media den siste tiden en betydelig sammenblanding av økonomien til Bergen 2017 AS og NCF. Vi skal forsøke å forklare her hva som er korrekt.

Bergen 2017 AS er et heleid, selvstendig juridisk selskap av Norges Cykleforbund. Det er viktig å understreke at det er Bergen 2017 AS som har et forhold til alle kreditorene, ikke NCF. Det er kun UCI som har en arrangementsavtale med NCF. Her vil det kunne ligge en fremtidig forpliktelse, men det er allerede en pågående diskusjon med UCI om dette.. Helt konkret vil det si at dersom Bergen 2017 AS klarer å få til en frivillig akkordløsning vil resterende gjeldspost til UCI kunne være 5-7 MNOK. Det er viktig å bemerke at NCF fortsatt har garantien på 5 MNOK stående på konto og i NCF’s balanse.

Forbundsstyret og styret i Bergen 2017 AS har først og fremst vært opptatt av å sikre verdiene slik at kreditorene skal få mest mulig igjen for sine leveranser til sykkel-VM. Advokat Jeppe Normann er engasjert for å gjøre et forsøk på å få til en frivillig gjeldsforhandling med alle kreditorene. Dette gjøres for at Bergen 2017 AS skal få en profesjonell og uhildet gjennomgang av prosessen. Dette har det også blitt orientert om til pressen.

Forbundsstyret har stor forståelse for at flere klubber etterlyser mer informasjon om prosessen, særlig etter å ha lest en rekke negative og spekulative medieoppslag. Dette er en svært omfattende og kompleks prosess som det trengs arbeidsro rundt. Det var også det Forbundsstyret og 6 av regionene ga sin tilslutning til under regionledermøte på Gardermoen den 21.oktober 2017, der de ga selskapet Bergen 2017 AS den nødvendige arbeidsro for å sluttføre den prosessen man er i gang med. Det vil være svært uheldig om denne prosessen skulle stoppe opp og starte opp igjen på nytt. Det vil verken være til kreditorenes eller forbundets beste.

Det er mange som har etterlyst det økonomiske resultatet etter VM og det er forståelig, men det er fortsatt flere uavklarte poster på inntektssiden som gjelder provisjonsinntekter på hotell, Hospitality og Merchandise. Bergen 2017 AS har ennå ikke har mottatt dokumentasjon på grunnlaget. Fortsatt mottar selskapet fakturaer som skal kontrolleres mot inngåtte avtaler og noen poster skal viderefaktureres. Regnskapsfører skal registrere og kontere, deretter skal revisor i gang med å godkjenne regnskapet. Vi har forespurt Kontrollkomiteen om å se igjennom og kontrollere bilag på vegne av Forbundstinget. Dette vil kunne ta noe tid, men dette er en fremdrift som advokat Jeppe Normann styrer.

SK Rye trekker fram i sitt brev om at NCF forskutterer en avgjørelse på velodromen i Asker. Dette medfører ikke riktighet. Forbundsstyret har hele tiden vært svært tydelig på at det er Forbundstinget som skal beslutte om velodromen i Asker skal belånes og bygges. Derimot er det Forbundsstyrets oppgave å arbeide med å legge fram et best mulig prosjekt som Forbundstinget finner å kunne godkjenne. Et nytt Forbundsstyre vil imidlertid sette prosessen og fremdriften i fare da vi er inne i en avgjørende fase for prosjektet.

Et annet tema i brevet til SK Rye er ulike personers roller eller hatter i sykkelsporten. I media har dette vært spesielt knyttet til Presidentens roller i Bergen 2017 AS, NCF og UCI. At personer har flere roller er ikke noe nytt, men det å forvalte habiliteten er viktig. På regionledermøtet ble vedlagte presentasjon lagt fram for hvilken prosess det hadde vært for å vurdere Presidentens roller og habilitet.

Det er også kommet ut informasjon i media om at NCF ønsker å ta opp lån. Likviditeten har i mange år vært krevende på denne tiden av året og fram til februar. Dette er altså ikke en ny situasjon, men selvfølgelig har den i disse tider fått mye oppmerksomhet. Tidligere har NCF trukket på sine kreditorer noe vi ønsker å unngå og derfor har vi forespurt NIF om å trekke på deres konsernkonto frem til februar når rammetilskuddet kommer. Dette vil bli behandlet administrativt i NIF.

Vi håper denne informasjon er oppklarende og at Forbundsstyret kan arbeide fram til ordinært Forbundsting med å legge fram en omfattende rapport om sykkel-VM. Skulle det vise seg at Forbundsstyret mottar tilstrekkelig med skriftlig krav om ekstraordinært Forbundsting vil Forbundsstyret tilrettelegge for at Forbundstinget kan avholdes i henhold til NCF lov.

Brevet er signert av Harald Tiedemann Hansen, Hans Petter Gulbrandsen, Marianne Balto, Heidi Jørgensen Krokdal, Vidar Bringeland Sørensen, Gyri Kjølstad, Marit Sælemyr og Solveig Skottene. Disse utgjør styret i NCF. 

Tagget med: , , , , ,

Les også disse