VELODROMKAMP: For øyeblikket er det tre velodromsprosjekter det arbeides med rundt om i landet. Terje Johnsen, leder i Region Sør, (innfelt) mener forbundet motarbeider velodromsprosjektet på Sola. Her illustrert med velodromen i belgiske Gent. Foto: Tim de Waele/privat.

Mener forbundet jobber mot eget tingvedtak

Kjetil Rakkenes Anda
Tips meg @KjetilAnda

Publisert 1.12.16 19:43

Del på    

Nye opplysninger forsterker velodrom-krangel.

STAVANGER (Sykkelmagasinet/procycling.no): Det har vekket enkelte reaksjoner etter at Norges Cykleforbund (NCF) tirsdag inviterte politikere og utvalgte pressefolk til å høre om status på velodromprosjektene i Norge.

Som forbundstinget i år vedtok, skal man altså fra sentralt hold jobbe parallelt for å realisere velodrom i både Asker, Levanger og på Sola.

Under møtet fikk stortingsrepresentantene en kort briefing om de respektive prosjektene.

Men det skapte likevel undring og oppgitthet i vest da det kom fram at det kun var aktører rundt prosjektet i Asker som var representert på møtet.

– Det skjønner jeg ikke. Levanger var heller ikke tilstede, så den reaksjonen må jeg si at jeg reagerer på, sier 1. visepresident i NCF, Hans Petter Gulbrandsen.

Det er han som holder i trådene på vegne av byggherre NCF for å realisere prosjektet på Langenga i Asker. Det skal også huse sykkelforbundets nye kontorer og omtales som «sykkelsportens nye kompetansesenter». Parallelt er han også forbundets kontaktperson og initiativtaker for de to øvrige velodromene.

I vest føres prosjekt Sola Arena hovedsaklig av blant andre Sola-ordfører, Ole Ueland, sammen med Folkehallene, et interkommunalt samarbeid mellom Sola, Randaberg, Stavanger og Sandnes kommune.

Ingen derfra var invitert til møtet på Stortinget.

– Jeg har fått presentasjon av prosjektene og brukte elementer fra dem. Vi hadde ganske kort tid på oss, så det var ingen utbrodering, men en overordnet gjennomgang. Det vi brukte mest tid på var å fortelle på generell basis hvorfor man burde ha en velodrom i Norge, sier Gulbrandsen.

Misfornøyde regionsledere

Frustrasjonen grunner imidlertid i en langt dypere problematikk enn fra møte på Stortinget.

Sykkelmagasinet kan i dag avsløre at det etter regionsledermøtet i Norges Cykleforbund 22. november, ble gitt uttrykk for misnøye mot hvordan president Harald Tiedemann Hansen og Gulbrandsen styrer prosessen.

På møtet la duoen fram en ny finansieringsplan for Sola Arena, utarbeidet av drivkreftene rundt prosjektet.

Sykkelmagasinet har sett planen – en plan som ifølge initiativtakerne kun mangler to millioner for realisering og byggestart allerede mot slutten av 2017.

Se den nye finansieringen nederst i artikkelen.

Frustrasjonen skal ha gått ut på at Tidemann Hansen og Gulbrandsen la frem en plan som tilsa kommunale tilskudd på 107,5 millioner kroner til Sola Arena, når det reelle tallet var 130 millioner kroner*.

Selv om Terje Johnsen, leder for Region Sør, påpekte feilen, skal Tiedemann Hansen og Gulbrandsen likevel ha gitt uttrykk for at dette var ukjente opplysninger og at de behøvde mer informasjon rundt dette.

Opplysninger nådde ikke fram

Sykkelmagasinet kan også avsløre at informasjonen vedrørende beløpet på 130 millioner, ble oversendt Tiedemann Hansen og Gulbrandsen på e-post dagen før møtet. Dette bekrefter også Johnsen sammen med flere kilder som har sett e-posten.

– Jeg spurte dem før møtet om vi skulle ta med noen fra Sola-prosjektet for å få riktig informasjon, men dette mente de (Tiedemann Hansen og Gulbrandsen) ikke var nødvendig fordi de hadde all informasjonen de trengte. Derfor var det merkelig at de ved min konfrontasjon mente at de manglet informasjon, sier Johnsen.

Han mener det er snodig at ingen fra Sola fikk delta på møtet. Gulbrandsen på sin side presiserer overfor Sykkelmagasinet at dette var et regionsledermøte for representanter fra regionene, og ikke initiativtakere rundt velodromprosjektene. Selv om velodromprosjektet var blant temaene på møtet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kritisk: Terje Johnsen mener sykkelforbundet driver med løgn og jobber mot eget tingvedtak. Foto: Privat

FORBAUSET: Terje Johnsen mener sykkelforbundet jobber imot eget tingvedtak. Foto: Privat

Lite tillitsskapende

Dagen etter regionsledermøtet tok Johansen initiativ til å sende en e-post til Tiedemann Hansen og Gulbrandsen, med kopi til øvrige regionsledere.

Her la han ved en kopi av e-posten som var oversendt duoen for to dager siden med den aktuelle informasjonen som tilsa 130 millioner kroner. I e-posten uttrykker han klar misnøye over det han mener er feilaktig informasjon fra forbundet og peker på at dette er svært lite tillitsskapende.

– Sykkelforbundet sprer feilinformasjon og man kan lure på hva slags agenda de egentlig har, sier Johnsen.

Én time etter svarte Gulbrandsen på e-posten og beklaget at opplysningene var oversett. 1. visepresidenten begrunner det med at han mottok informasjonen sent mandag kveld (klokken 17:30) og at e-posten først ble lest på telefon tirsdag da han var på reise og i møter hele dagen.

– Jeg ser i ettertid at opplysningene står i den første e-posten, men jeg har aldri fått en bekreftelse på at kommunen har vedtatt beløpet på 130 millioner, utdyper Gulbrandsen overfor Sykkelmagasinet.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TROR PÅ BERGEN: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen.

PRESIDENTEN: Harald Tiedemann Hansen, president i Norges Cykleforbund, forteller at han først så den nye informasjonen etter møtet med regionslederne. Foto: Vegard Grøtt / NTB Scanpix

Tiedemann Hansen på sin side svarer følgende når han blir spurt hvorfor ikke han hadde fått med seg opplysningene som ble sendt dagen før:

– Det har du ingenting med. Jeg kommer ikke til å fortelle noe om det. Det blir bare tull at vi har interne møter og at det refereres fra disse. Jeg har ikke tenkt å gi noen grunn. Jeg kjenner din holdning i denne saken, og du greier ikke å si noe objektiv og er åpenbart for farget. Det har du bevist gjennom artiklene du har skrevet i denne saken. Derfor ser jeg ingen grunn til å poengtere noe overfor deg, for du vil ikke høre uansett.

– Det skal du få lov til å mene, men jeg hører gjerne.

– For å gi deg svaret på spørsmålet, så handler dette om hva vi skal forholde oss til. Vi må forholde oss til det offisielle, og det offisielle er at man får ut 107 millioner i kommunalt tilskudd, og ikke 130 millioner. Så vet jeg at det skal være møter fremover som kan skaffe et vedtak på dette, men inntil videre må vi forholde oss til det som er formelt.

– Men spørsmålet mitt var hvorfor du ikke hadde fått det med deg opplysningene før møtet.

– Fordi vi nettopp hadde kommet fra møte med Kulturdepartementet.

– Men opplysningene ble jo oversendt kvelden før.

– Ja, men vi hadde vært på reise. Jeg kjente ikke til informasjonen før møtet. Jeg får over 100 e-poster hver dag, så nei, jeg hadde ikke sett informasjonen før etter møtet.

Tiedemann Hansen og Gulbrandsen legger ikke skjul på at dersom beløpet stemmer, så er det ingenting som er bedre og at dette ville vært veldig gledelig.

I et møte bestående av representanter fra de fire eierkommunene i Folkehallene, ble det fredag 25. november, fredagen etter regionsledermøtet, uttrykt støtte til den nye planen. Prosessen videre blir dermed at rådmennene i de ulike kommunene utarbeider en likelydende sak i alle fire kommuner så fort som mulig. Man kan dermed forvente et vedtak på summen i løpet av februar.

– Går i mot eget tingvedtak

I e-posten Johnsen sendte etter møtet skal det også ha blitt vektlagt at Sola Arena må prioriteres nå.

Årsaken, ifølge Johnsen, at det er ønske om flere hallprosjekter i Rogaland og at Sola kan stå i fare for å miste muligheten.

Videre i e-posten heter det at en forutsetning for finansieringen er at Sola prioriteres som anlegg, ettersom Kulturdepartementet, som vil bidra med et betydelig millionbeløp, ikke kan gjøre en prioritering.

Dersom denne prioriteringen kommer, vil man altså kun mangle to millioner kroner for å ha finansieringen av Sola Arena på plass, og banen kan være klar til åpning høsten 2019.

– Det er ikke noe geografikamp dette her, men dette er det beste for Sykkel-Norge. Her kan man få en velodrom på plass uten noe som helst risiko for forbundet, verken i oppføring eller drift, og den kan stå ferdig i 2019. Men klarer forbundet å kløne dette til nå, så har de brutt og gått imot det som er vedtatt på forbundstinget – vårt øverste organ, sier Johnsen.

– Sånn sett føler jeg ikke at forbundsstyret og administrasjonen jobber ut ifra det som ble besluttet på tinget, påpeker han.

– Da vil jeg spille ballen tilbake til Johnsen og be om en dokumentasjon på det. Jeg registrerer at noen påstår at vi jobber mot Sola, men dette har jeg aldri fått dokumentert, svarer Gulbrandsen.

Kritikerne synes det er merkelig at sykkelforbundet ikke ønsker seg en velodrom de slipper å bruke midler i forbundskassa for å få realisert.

I tillegg vil driftskostnadene være dekket og man vil få en velodrom med UCI-kategori 2, altså en velodrom som kan huse internasjonale konkurranser. Velodromen i Asker er tenkt som en treningsbane og skal ikke ha samme kategori.

Slik er den nye finansieringen av Sola Arena

Som følge av generelt prisnivå i regionen, har den totale kostnadsrammen for Sola Arena falt fra 256 til 215 millioner. Initiativtakerne ønsker å legge prosjektet ut på anbud om kort tid for så å kåre en anbudsvinner allerede sommeren 2017.

Dette ved hjelp av en såkalt «design to cost»-modell hvor man sier til de interesserte og kvalifiserte entrepenørene at man skal ha en velodrom til en aktuell pris, i dette tilfellet 215 millioner kroner. På den måten kan entrepenørene justere sitt tilbud til kravene.

Sola Arena har basert sine beregninger på samtaler med store entrepenørselskaper, hvor blant annet den største har sagt at 210 millioner holder i massevis for å realisere det prosjektet man ønsker.

Finansieringsplanen:
Ordinære spillemidler basert på utarbeidede tegninger: 30 000 000
15 prosent pressområdetilskudd: 4 500 000
30 prosent interkommunalt tilskudd: 9 000 000
Ekstramidler til hovedanlegg: 10 000 000 (Dette er midler som er lovet av tidligere kulturminister Thorhild Widvey, og nylig igjen bekreftet av nåværende, Linda Hofstad Helleland)
Programsatsingsmidler via NCF: 10 000 000 (Ref. møte mellom Folkehallene og NCF 20. juni 2016: Programmidler fra NIF skal gå til Sola Arena forutsatt at finansiering er på plass)
Rogaland fylkeskommune: 10 000 000 (Bygd på erfaring fra de tre andre folkehallene som fikk tilsvarende beløp)
Sponsor/gave: 3 500 000 (Sponsormøter er gjennomført og man har sterke signaler mot å komme i mål)
Kommunalt investeringstilskudd 50 prosent: 130 000 000
Ubrukte programsatsingsmidler fra 2015: 5 000 000 (Signalisert og avtalt i referat fra NCF at dette er midler som vil gå til Sola ved en tildeling fra NIF)
Bevilgning over statsbudsjettet eller økte spillemidler: 25 500 000

* Det ble i 2014 vedtatt en kostnadsramme for eierkomunnene (Sola, Randaberg, Stavanger og Sandnes) på 110 millioner kroner med en sikkerhetsmargin på +/- 10 prosent. Med dagens indeksregulering tilsvarer dette 130 millioner kroner. Dette presisert overfor Tiedemann Hansen og Gulbrandsen dagen før regionsledermøtet.

Tagget med: , , , , ,

Les også disse