BLOGG: Mikkel Condé om Wiggins´ Roubaix-forberedelser

Procycling
Tips meg

Publisert 11.04.15 11:10

Del på    

Also in English!

See english version below…

Av: Mikkel Condé

På søndag, i et av verdens største ritt, tar Bradley Wiggins på seg Team Sky-trøyen og sykler sitt siste løp. Paris-Roubaix markerer slutten på en æra for den elskede briten som nå vil ha fokus på bane og OL i Rio neste år. Men først skal han møte 253,5 brutale kilometer i Frankrike.

Paris-Roubaix er et av Wiggins´ drømmeløp fra barndommen. Mens andre barn hadde fotballspillere som idoler, så unge Bradley Wiggins opp til konger som Johan Museeuw og Franco Ballerini i stedet. Derfor er det ingen overraskelse at han plasserer Paris-Roubaix ”up there, higher than the Tour de France”. Helt siden han markerte seg på brosteinsseksjonene i fjorårets utgave, har folk pekt på Wiggins som en av toppfavorittene på søndag. Paris-Roubaix er alltid sentrum for mye medieoppmerksomhet, men i år har det vært ekstremt. Selv uten de to største brosteinsrytterne gjennom syklingens historie, Tom Boonen og Fabian Cancellara, er alles øyne likevel rettet mot Helvetet i Nord. Alle er spente på å se om Bradley Wiggins kan avslutte på topp.

(Bloggen fortsetter under bildet)

BLOGGER: MIkkel Condé har fulgt og skrevet om sykkelsporten i en årrekke. Dansken driver for tiden nettstedet, c-cycling.com. FOTO: Privat

BLOGGER: MIkkel Condé har fulgt og skrevet om sykkelsporten i en årrekke. Dansken driver for tiden nettstedet, c-cycling.com. FOTO: Privat

Ikke overraskende, det ytre presset er gigantisk. Dersom man ser på resultatene har ikke Wiggins hatt en god sesong. Likevel er det viktig å huske at alt han har gjort så langt, har vært for å gjøre seg klar til Paris-Roubaix. Han er fem kilo tyngre enn da han vant VM-tempoen i Ponferrada i fjor. Mesteparten av den ekstra vekten er styrke i overkroppen, noe du trenger på brosteinen. I vinter har Wiggins vært på flere rekognoseringsturer til Frankrike for å sjekke brosteinsseksjonene. Som alltid i Team Sky er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Wiggins har tatt tiden på alle brosteinsseksjonene og delene mellom. Han vet nøyaktig hvor mange minutter de tar og hvor mye de krever. I motsetning til tempo og klatringer, handler ikke brosteinskjøring om kraftsykling. Hvert år har vi sett de beste rytterne utføre disse korte men veldig kraftfulle og eksplosive turene over brosteinen. Derfor har Bradley Wiggins syklet mye tempointervaller på landeveissykkelen sin denne sesongen. Alt dreier seg om å bli klar til Paris-Roubaix.

(Bloggen fortsetter under bildet)

SLANK: Wiggins er fem kilo tyngre før Paris-Roubaix enn det han var under VM-tempoen i fjor som han vant. FOTO: TDW Sport

SLANK: Wiggins er fem kilo tyngre før Paris-Roubaix enn det han var under VM-tempoen i fjor som han vant. FOTO: TDW Sport

Få innen sykling kan se seg selv nå samme mål som Wiggins. Når han er ”i sonen” kommer han alltid ut på topp. Han har et veldig dedikert lag rundt seg. Lagkameratene vet at de vil få sin mulighet, og de vil ikke ha noen problem med å gi alt for Wiggins denne siste gangen. Også i bilen har han solide rådgivere i form av Gabriel Rasch og tidligere vinner av rittet, Servais Knaven.

For å maksimere mulighetene hans, har Team Sky sammen med Pinarello og Jaguar laget en spesiell og sjelden fjæring til sykkelen hans før brosteinen. Mange var raske med å avfeie oppfinnelsen etter lagets skuffende prestasjon i Flandern rundt sist uke. Men, den sjeldne fjæringen har ikke så mye å si i de bratte bakkene. Det er på flat brostein i høy fart den virkelig kommer til å gjøre en stor forskjell.

Alt er klart for å hjelpe Bradley Wiggins til å vinne Paris-Roubaix og dermed bli en av de største rytterne gjennom tidene. Wiggins er en stor fan av syklingens historie. Han vet hvilken ballast en prestasjon som dette vil føre med seg. Han vil ikke bare bli husket som en Tour de France-vinner. Spørsmålet er: kan han leve opp til de enorme forventningene og sluttføre sitt mesterverk?

Han må ikke bare leve med det enorme ytre presset, han må også leve med det enorme presset han legger på seg selv. Dersom han ikke får et godt resultat denne søndagen vil en strålende sykkelkarriere ende med en gjennomsnittlig sesong. Det vil bli en tøff oppgave for Bradley Wiggins å kjempe mot frykten for å mislykkes med ønsket om å vinne. Men en ting er likevel sikkert, uansett hva som skjer på brosteinen vil Wiggins gi alt. Det vil kreve en ambulanse for å hindre ham i å nå velodromen i Roubaix denne aller siste gangen.

 

English version:

Wiggins and the grand finale

By: Mikkel Condé

This Sunday, one of the biggest stars of this sport, Bradley Wiggins, takes on his final race in the Team Sky tricot. Paris-Roubaix marks the end of an area for the beloved Brit who’ll now focus on the track to get ready for the Olympics in Rio next year. First, he has to face and conquer 253.5 brutal kilometers in France.

Paris-Roubaix is one of Wiggins’s childhood dream races. While other kids were idolizing football players, a young Bradley Wiggins looked up to pave kings like Johan Museeuw and Franco Ballerini instead. Therefore, it’s really no surprise that he puts Paris-Roubaix “up there, higher than the Tour de France”. Ever since proving his worth on the pave sections in last year’s edition, people have been pointing to Wiggins as one of the top favorites for this Sunday. Paris-Roubaix is always the center of much media attention but this year has been extreme. Even without two of the best riders on the cobblestones in the history of the sport, Tom Boonen and Fabian Cancellara, all eyes are still on The Hell of the North. Everybody is excited to see if Bradley Wiggins can go out on top.

Not surprisingly, the outside pressure is gigantic. Looking at his results, Wiggins has not had a great season. However, it’s important to remember that everything he has done so far, has been to get ready for Paris-Roubaix. He’s five kilos heavier than when he won the World Championship time trial in Ponferrada last year. Most of this extra weight is upper body strength, which you need for the cobblestones. During the winter, Wiggins has been on multiple reconnaissance trips to France to check out the pave sections. As it’s custom at Team Sky, nothing is left to fate. Wiggins has timed all the pave sections and the bits in between. He knows exactly how many minutes they take and how big of an effort they require. On the contrary to time trialing and climbing, riding on the paves is not about power-ratio. Every year we see the best riders perform these short but very powerful and explosive rides on the cobblestones. This is why Bradley Wiggins has done a lot of time trial intervals on his road bike this season. It’s all about getting ready for Paris-Roubaix.

Few in this sport can set themselves up to reach a goal like Wiggins. When he’s in the zone, he almost always comes out on top. He has a very dedicated team around him. His teammates know their time will come and they won’t have a problem putting it all on the line for Wiggins this one last time. Also, in the car, he has highly capable advisers in the form of Gabriel Rasch and former winner of the race Servais Knaven.

To help maximize his chances, Team Sky, together with Pinarello and Jaguar, prepared a special rear suspension bike for the cobblestones. Many were quick to discard it after the team’s disappointing performance in Ronde van Vlaanderen last week. However, the rear suspension doesn’t really matter much on the steep hills. It’s on the flat cobblestones sections, in high speed, where it really comes into play and can make a big difference.

Everything is set up to help Bradley Wiggins win Paris-Roubaix and thereby become one of the greatest riders of all time. Wiggins is a big fan of cycling history. He knows which weight an achievement like this would carry. He doesn’t want to be remembered just as a Tour de France winner. The question is; can he live up to the huge expectations and complete his masterpiece?

Not only does he have to cope with the outside pressure, he also has to cope with the pressure he puts on himself. If he doesn’t get a good result this Sunday, a glorious road career would end with a less than average season. It will be a tough task for Bradley Wiggins to battle the fear of failing with the desire of winning. One thing is for sure, though, no matter what happens on the paves, Wiggins will go out swinging. It will take an ambulance to keep him from making it onto the velodrome in Roubaix this one last time.

Tagget med: ,

Les også disse