Når rittene blir lange, leverer Kristoff alltid

I de største rittene er det få syklister som er like stabile som 30-åringen.