Lunke legger om sesongstarten

Åpner med spansk rittrekke.