Lunke friskmeldt etter hjerteproblemene

Gjenopptar treningen for fullt.