Kickoff unnagjort, men fremdeles er ikke alt klart hos Team Coop

Fremdeles i en prosess hvor de ser på aktuelle ryttere for neste år.