Eiking: – Skal prøve å gå i brudd

Vogesene åpner bruddmuligheter for Eiking.