Im doping free

Roman Kreuziger tilhører den unge generasjonen som tar et klart standpunkt mot
doping.

Les mer