KAMP OM MILLIONER: Det er under utvikling to konkrete innendørsvelodromer i Norge, i Sola og i Asker.

OMTRENT I BOKS: Sola Arena skal etter planen stå ferdig høsten 2019. Da hjalp det godt med 20 millioner kroner i ekstra statsstøtte.

– Hvis alt klaffer har vi to velodromer i 2019-2020

Jarle Fredagsvik
Tips meg @Fredagsvik

Publisert 11.01.17 14:12

Del på    

Prosjektene på Sola og i Asker nærmer seg byggestart.

(procycling.no): Onsdag møtte lokalpolitikere, forbundstopper, initiativtakere og representanter fra det lokale sykkelmiljøet i Rogland opp på et informasjonsmøte om de to største, norske velodromprosjektene.

Her ble det lag fram status, fremdriftsplan og redegjort for finansiering og drift av anleggene på Sola og i Asker.

I vest skal man bygge et nasjonalt anlegg med 250 meters bane som kan huse både nasjonale og internasjonale konkurranser.

I øst skal man bygge et treningsanlegg med 200 meters bane. Begge prosjektene føler at de nå har kommet såpass langt at man kan begynne å snakke høyt om byggestart, allerede nå.

– Den store nyheten vår er at vi går inn i anbudsprosessen på en litt annen måte. Før jul inviterte vi entreprenører til et møte, og da var det representanter fra 10 forskjellige utbyggere som møtte opp. Regionen vår har underskudd på store byggeprosjekter for tida, og derfor har vi vært litt utålmodige for å komme i gang med dette. Vi har en total kostnadsramme på 215 millioner og har kommet langt nok med finansieringen til at vi kan be det offentlige om de resterende midlene. Det ser nå ut som vi kan få byggestart i desember i år, og vi beregner cirka to års byggetid, forteller Sola-ordfører Ole Ueland til procycling.no.

– Optimisme også i Asker

Det betyr at det mot slutten av 2019 kan begynne å nærme seg åpning for Norges nye storstue for banesyklistene.

Tilstede under informasjonsmøtet på Sola stadion, var naturlig nok også representanter fra prosjektet i Asker.

Også herfra kom det positive signaler. Treningsbanen har en kostnad på rundt 180 millioner kroner, men vil være et enklere bygg å reise enn prosjektet på Sola.

Det er forventet byggestart i 2018, men også denne velodromen kan nærme seg ferdigstillelse i løpet av 2019.

– 2019 eller 2020, hvis alt klaffer. Men slik situasjonen er nå, er vi optimistiske, klargjør sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen overfor procycling.no.

Uenigheter lagt til side

Norges Cykleforbund har tidligere ikke ønsket å foreta en prioritering av de to anleggene og dermed jobbet i tråd med eget tingvedtak om bygging av velodromer.

Kritikerne har tidvis hevdet at NCF har gjort det motsatte.

SIER JA: Harald Tiedemann Hansen og Norges Cykleforbund sier ja til å støtte prosjektet om en velodrom på Sola. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

HÅPER PÅ TO VELODROMER: Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen mener velodrom-prosjektet er det aller viktigste Norges Cykleforbund holder på med. – Går alt etter planen, kan vi ha to velodromer ferdig i løpet av 2019-2020, sier han. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Derfor var det viktig for de to leirene å framstå samlet utad under onsdagens presentasjon.

– Vi hadde et møte med Sola kommuna rett før jul, og ble enige om at det var et behov for å oppdatere media og sykkelfolket om status. Vi ønsker å gå samlet, hånd i hånd, inn i dette prosjektet og å realisere begge to. I dag har vi stadfestet fremdriftsplanen for både Sola og i Asker, sier Tiedemann Hansen.

Forbundet har selv prioritert 10 millioner kroner i såkalte programsatsingsmidler til Sola Arena. Det gjorde sitt til at den endelige finansieringen nå ser ut til å komme i mål.

Anlegget får inn 131 millioner kroner gjennom Folkehallene og 43,5 millioner i spillemidler. Resten av regningen tar fylkekommunnen, forbundet og lokale investorer og sponsorer seg av.

Tross uenighetene underveis står sykkelpresidenten fast ved at det var lurt å kjøre en parallellprosess mellom Asker og Sola i planleggingsprosessen av de to anleggene.

– Signalene vi har fått fra Tom Tvedt og Norges Idrettsforbund var at det nå var sykkelsportens tur når midler til anlegg skulle fordeles. I stedet for kun å kjøre én enkelt prosess, og siden stå igjen og lure på hvordan vi skal realisere det neste, ser det nå ut til at vi får bygget begge to. Derfor mener jeg det også var lurt å kjøre en parallellprosess for disse to prosjektene.

Maner til samarbeid

I framtida håper man også at de to prosjektene skal kunne samarbeide i håp om å sikre seg gode avtaler og god framdrift.

– Vi skal blant annet se på anskaffelsen av trekonstruksjonen for å bygge selve velodromen. De finnes ikke mange leverandører av dette i verden, men kanskje kan vi få til et samarbeid om en totalavtale for materialene til begge prosjektene. Vi vil også samarbeide tett med både lokale klubber og forbundet når kriteriene for hvordan dette anlegget skal tilfredsstille nasjonale og internasjonale krav. Det skal være et tipp-topp kategori 2-anlegg når det står ferdig, sier Ueland.

– Både Sola og vi er enige om å samarbeide om banebygging og entrepriser. Det er derfor vi sier at vi går hånd i hånd inn i byggefasen, supplerer Tiedemann Hansen.

Trenger Forbundstingets velsignelse

Det er likevel fortsatt skjær i sjøen før de to prosjektene er fullrealisert.

Treningsbanen i Asker vil ha NCF som byggherre, og sykkeltinget må derfor gå med på å ta opp lån for å få hele finansieringen i mål.

– Hvor stort lån dreier dette seg om, Tiedemann Hansen?

– Summene er ikke helt klare ennå. Vi har nylig hentet inn entrepriser som ligger under det vi har planlagt ut ifra tidligere, men kanskje vil det dreie seg om rundt 50 millioner kroner.

Med planlagt byggestart våren 2018, blir det enten forbundstinget i mars eller et ekstraordinært forbundsting som avgjør saken.

– Vi kommer ingen vei uten å ha finansieringen på plass og det må skje med tingets godkjennelse. Det er sykkel-Norge som skal ville dette og som til sist skal bestemme dette.

– Hva vil det bety om vi klarer å reise to nye velodromer til banesykling?

– Det er helt uvurderlig for videreutviklingen av norsk sykkelsport. Det er viktigere enn alt annet vi holder på med i det daglige, presiserer Tiedemann Hansen.

Og får støtte av Sola-ordfører Ueland:

– Jeg er ingen sykkelekspert, men jeg tror vi kommer til å snakke om et før og etter for norsk sykkelsport. Det er idretten selv som har vært pådrivere for dette, og at det neste store anlegge skal bygges for sykling. Det komer til å heve norsk sykkelsport betydelig. Helt klart også internasjonalt, men dette vil også bli et løft lokalt for en av Norges viktigste sykkelregioner.

Tagget med: , ,

Les også disse